Coaching

‘Man knows himself only to the extent that he knows the world; he becomes aware of himself only within the world, and aware of the world only within himself. Every object, well comtemplated, opens up a new organ of perception within us. – Johann Wolfgang v. Goethe

Of het nu gaat om het vergroten van uw effectiviteit in gesprekken met collega’s of klanten, meer invloed te kunnen uitoefenen binnen uw team en of organisatie of om bewuster om te gaan met uw energie. Dare2move gaat uit van de kwaliteiten en talenten die mensen van nature inbrengen. Dare2move wil uw pallet aan keuzemogelijkheden te vergroten, u laten ervaren op welke momenten u bewust of onbewust voor ineffectieve gedragspatronen kiest die u belemmeren. U wordt uitgedaagd met nieuwe perspectieven en een andere aanpak in een veilige omgeving. Immers, dezelfde situatie vanuit een ander perspectief bekijken, leidt vaak tot nieuwe inzichten in uzelf en anderen.

Wellicht wilt u:

  • Krachtiger communiceren en makkelijker in verbinding blijven met uw gesprekspartner.
  • ‘Nee’ kunnen zeggen en tegelijk een goed gesprek ervaren.
  • Assertiever en dichter bij uzelf staan en minder last hebben van gedrag en uitspraken van anderen.
  • Uit sleutelgesprekken bij selecties, ontwikkeling en loopbaangesprekken meer rendement voor uzelf halen.
  • Misschien kunt u niet benoemen wat er speelt maar merkt u wel dat u onvoldoende energie heeft om alle aspecten van uw leven voldoende aandacht te geven.

Waar staat een coaching bij Dare2move voor: Een coaching is als een wandeling in een duingebied. Er liggen diverse mogelijkheden om uw pad te vervolgen, het uitgeslepen zandpand, dwars door de begroeiing etc. Het pad dat u bewandelt leidt tot een diversiteit aan resultaten en is wellicht bepalend voor de natuurlijke obstakels en de aansprekende uitzichten die u tegenkomt. Wanneer u op zoek wilt gaan naar diepere lagen in uzelf, die wellicht de basis vormen voor uw huidige gedragspatronen en communicatie, kan een coach u handreikingen en reflecties voor onderweg bieden.

Tijdens uw coaching kunnen technieken uit verschillende theorieën worden aangesproken: Positieve Psychologie, Proactief coachen, NLP, Time Line Therapie, Rationeel Emotieve Therapie en Trans Actionele Analyse.

Praktische informatie: Het aantal coachingssessies en de duur van de sessies wordt na een uitgebreide intake en in onderling overleg afgestemd. De sessies kunnen op onze locatie of een externe locatie worden verzorgd. Wandelen, Natuur en Creativiteit kunnen een onderdeel zijn van de coaching.

Mijn stijl van coachen is: luisterend, inlevend, analyserend, reflecterend en enthousiasmerend. Ik werk vanuit resultaatgerichtheid, beweging, creativiteit, flexibiliteit en humor. Spreekt dit u aan, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.