Coaching

‘Man knows himself only to the extent that he knows the world; he becomes aware of himself only within the world, and aware of the world only within himself. Every object, well comtemplated, opens up a new organ of perception within us. – Johann Wolfgang v. Goethe

Individuele coaching: U wilt stilstaan bij de keuzes die u dagelijks maakt in werk en privé. Aandacht geven aan en reflecteren op, hoe u opgedane ervaringen vertaalt in gedachten en emoties. Bewuster omgaan met uw keuzes in gedrag en communicatie. Maar wanneer neemt u daarvoor echt de tijd. Misschien is het nu een moment om op uw carriere te reflecteren of staat u voor een aantal keuzes in uw werk- of privéleven. Wellicht wilt u graag uw communicatie optimaliseren en minder last hebben van gedrag en uitspraken van anderen. Misschien kunt u niet benoemen wat er speelt maar merkt u wel dat u onvoldoende energie heeft om alle aspecten van uw leven voldoende aandacht te geven.

Waar staat een coaching bij Dare2move voor: Een coaching is als een wandeling in een duingebied. Er liggen diverse mogelijkheden om uw pad te vervolgen, het uitgeslepen zandpand, dwars door de begroeiing etc. Het pad dat u bewandelt leidt tot een diversiteit aan resultaten en is wellicht bepalend voor de natuurlijke obstakels en de aansprekende uitzichten die u tegenkomt. Wanneer u op zoek wilt gaan naar diepere lagen in uzelf, die wellicht de basis vormen voor uw huidige gedragspatronen en communicatie, kan een coach u handreikingen en reflecties voor onderweg bieden.

Een aantal van mijn doelstellingen als coach zijn: uw pallet aan keuzemogelijkheden te vergroten; u laten ervaren op welke momenten u bewust of onbewust voor ineffectieve gedragpatronen kiest; bewustwording van negatieve emoties en niet leiden tot de door u beoogde resultaten; u nieuwe inzichten bieden; werken aan de kracht van zelfwaardering. Immers, dezelfde situatie vanuit een ander perspectief bekijken, leidt vaak tot nieuwe inzichten in uzelf en anderen.

Tijdens uw coaching kunnen technieken uit verschillende theorieën worden aangesproken: NLP, Proactief coachen, Time Line Therapie, Rationeel Emotieve Therapie en Trans Actionele Analyse.

Voorbeelden van coachingsthema’s: Loopbaanontwikkeling. Effectiever communiceren in een zakelijke of privé omgeving. Nee-zeggen en leren meer invloed uit te oefenen. Keuzes maken vanuit kracht en talenten. Timemanagement. Inzicht in energiemanagement en hoe weer in balans te komen.

Praktische informatie: Het aantal coachingssessies en de duur van de sessies wordt na een uitgebreide intake en in onderling overleg afgestemd. De sessies kunnen op onze locatie of een externe locatie worden verzorgd. Wandelen, Natuur en Creativiteit kunnen een onderdeel zijn van de coaching.

Mijn stijl van coachen is: luisterend, inlevend, analyserend, reflecterend en enthousiasmerend. Ik werk vanuit resultaatgerichtheid, beweging, creativiteit, flexibiliteit en humor. Spreekt dit u aan, neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.