Teamontwikkeling

Een optimaal functionerende organisatie of team bestaan niet. Althans, wij zijn dit tijdens onze werkzaamheden in de afgelopen jaren nog nooit tegen gekomen. Tegelijk zien we dagelijks voorbeelden van teams, die een gezamenlijk ‘succes’ beleven en met elkaar delen hoe zij zichzelf en hun collega’s kunnen versterken. 

Het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en het meebewegen met continue verandering; vraagt veel van teams. Het vraagt om aandacht, onderhoud en de zoektocht naar een nieuwe samenwerking in alles wat ze doen…. En juist de verkenning kan nieuwe inzichten en vernieuwing in denken en handelen brengen. Een team is een ‘werkend systeem’. Veranderingen in een organisatie, hebben een ander effect op verschillende teams. ‘Een systeem is als een Mikado spel: pak je te wild een stokje van de stapel dan er komt ergens anders iets in beweging’. Als je op de ene afdeling iets verandert, dan heeft dit een effect op andere teams in een organisatie.

Elk team heeft de talenten en kwaliteiten in zich om succesvol te zijn, elkaar te versterken en gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om een tijdelijk projectteam of een team dat al langere tijd met elkaar samenwerkt. Dat het nog niet lukt kan verschillende redenen hebben. Een team loopt vast, is niet meer echt met elkaar in gesprek, teamleden schieten in de weerstand, onderlinge gesprekken kosten veel energie of teamleden reageren negatief op elkaar of spreken elkaar niet meer aan op afbrekend gedrag. Uiteindelijk kan het ‘niet lukken’ ertoe leiden dat een team niets meer van de grond krijgt of een aantal teamleden de kar trekken.

Dare2move begeleidt teams om ‘het goede gesprek’ weer op gang te brengen. Teamleden hun standpunten te laten delen en bewuster zichzelf uit te spreken. Juist ook de leden die zich minder snel laten horen. Samenwerken en delen, staat voor het laten horen van iedere stem en elkaar helpen om de potentiële mogelijkheden te benutten. Ofwel, alle teamleden neemt voldoende verantwoordelijkheid voor zichzelf en de resultaten van het team.

Bij teamontwikkeling spelen onze 4 kernpunten een rol:
Beleving – Hoe de teamleden de huidige situatie beleven en wat het perspectief is op de gewenste situatie. ‘Hoe willen wij zijn als team?’
Bestaande krachten – Hoe aanwezige kwaliteiten en talenten van teamleden worden ingezet, wordt omgegaan met krachten binnen en buiten het team. ‘Hoe willen wij omgaan met belemmeringen?’
Bewegen – De ontwikkel- en leerbereidheid van teams om samen verantwoordelijkheid te nemen voor ingezette veranderingen en het behalen van een succesvol resultaat. ‘Wat krijgen wij van de grond?’
Bestendigen – Het ‘continue’ verankeren van gewenste resultaten aan de doelstellingen van de teams, afdelingen en de organisatie. ‘Hoe zorgen wij voor continuïteit?’

Voorbeelden van gerealiseerde opdrachten:

  • Het versterken van de onderlinge communicatie in een project team.
  • Versterken van de samenwerking binnen een team van leidinggevenden.
  • Begeleiden van een onderwijsteam in omslag naar zelfsturend leren.
  • Begeleiden van een team van leidinggevenden in coachende vaardigheden.
  • Coachen van een zelforganiserend team binnen een gemeente
Wij coachen en begeleiden teams vanuit een unieke, vraaggerichte en systeemgerichte aanpak en volgen het gedachtengoed van Organisation & Relationship Systems Coaching (ORSC) van het Centre for right relationships CCR Global.

Alle gedrag is communicatie, en communicatie vindt continue plaats.. Ofwel: “Het is onmogelijk niet te communiceren”. (Watzlawick)