Open trainingen 2019 // Open entry courses 2019

(description in English at the end of this page)

Masterclass ‘Vergroot uw effectiviteit in Gesprekken en Presentaties, met elementen uit NLP’

Dare2move verzorgt drie maal per jaar de 3-daagse masterclass ‘Vergroot uw effectiviteit in gesprekken en presentaties’, met elementen uit NLP, Systeemwerken en Positieve Psychologie. Deze 3-daagse training is een innovatief en effectief programma, voor hoger opgeleide professionals, managers en zelfstandig ondernemers.

Wat kan deze 3-daagse training voor u betekenen? Of het nu gaat om het vergroten van de effectiviteit in gesprekken met collega’s en of klanten, om meer invloed te kunnen uitoefenen binnen uw team en organisatie of om de impact van uw presentatie te verhogen – communicatie is cruciaal en bepaalt in veel situaties uw succes.

Hoe zou het zijn om:

 • Effectiever te communiceren en met succes zakelijke relaties aan te gaan?
 • Vanuit inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen de impact van uw presentatie- en gesprekstechnieken te versterken?
 • ‘Nee’ te zeggen tijdens een gesprek en tegelijk een goede verbinding met uw gesprekspartner te behouden?
 • Emoties om te buigen in een lastig gesprek en meerwaarde te realiseren voor alle betrokken gesprekspartners?
 • Vanuit een bewuste keuze in woorden, lichaamstaal en intonatie uw kans op succes te vergroten?
 • Uw verworven inzichten direct in een praktische leeromgeving toe te kunnen passen?
 • Meer rendement te halen uit sleutelgesprekken, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen, loopbaanontwikkeling en teamoverleg?

NLP is een beproefde methodiek om succesvol te zijn in uw communicatie met anderen – zowel in persoonlijke als professionele relaties. Systemisch Werken brengt u inzicht in uw relatie en verbinding met anderen en hoe uw positie invloed heeft op de impact van uw communicatie. Tijdens deze training verbindt u de praktische en theoretische inzichten en vaardigheden aan uw persoonlijke doelstellingen.

Praktische informatie: Het programma omvat een persoonlijke intake, individuele begeleiding, drie trainings dagen, intervisie sessies, uitgebreide studiematerialen en een persoonlijke evaluatie sessie.

Trainingsdagen Nederlandstalig:

Serie NL20/1: op vrijdagen 7 februari, 6 maart en 3 april 2019
Serie N20/2: op vrijdagen 2 en 30 oktober, 27 november 2019

Meer informatie en onze flyer vindt u hier.

Heeft u belangstelling voor een van onze trainingen?

Neemt u gerust contact met ons op telefoonnummer  +31 6 50233328 of via de mail info@dare2move.nl

 

Masterclass ‘Improve your communication skills in a business context, with elements of NLP’

Dare2Move organizes 3-day masterclasses “Improve your communication skills in a business context”, using elements from NLP, Systemic Work and Positive Psychology.
This masterclasses serie is an innovative, effective and practical 3-day program for highly educated professionals, managers and entrepeneurs.

What can be achieved with this 3-day training?

Whether you want to improve your impact on clients, co-workers or managers and get results even in difficult circumstances, or whether you are looking for new ways to motivate your team: the way you communicate is essential and the impact highly depends on the choices you make.

How would it be to:

 • Succesfully build connections and increase your communication performance?
 • Change the rules of the game and get more out of a tiresome interview?
 • Redirect both your own and other’s emotions and realize a joint solution?
 • Say NO to your colleagues or clients and still maintain a positive connection?
 • Develop your presentation skills out of personal strengths?
 • Be ware of your preferred behaviour in communication and make connections in an natural way?
 • Use different levels in communication (words, body language and intonation) proactively during meetings to increase effectivity?
 • Get more result out of crucial conversations, such as negotiations, career development and (team)meetings?

NLP is a proven methodology to be more succesful in communication with others – both in personal and professional relationships. Systemic Work gives you an increased insight into your relationship and connections with others and how your positioning affects the impact of your communication. During this training you will connect practical and theoretical knowledge  to your personal skills and goals.

Practical information:
The program includes a personal intake, individual ocaching, three training days, peer review meetings, extensive study materials and a personal evaluation session.

Feel free to call +31 6 50233328 or mail us at info@dare2move.nl