Wat doen wij – Ontwikkelaars van Mensen en Organisaties

Een optimaal functionerende medewerker, een ultiem werkend team of een compleet duurzame organisatie bestaan niet. Althans, wij zijn dit tijdens onze werkzaamheden in de afgelopen jaren nog nooit tegen gekomen. Het ervaren van ‘succes’ begint bij het ontwikkelen en leren van mensen, uitgaand van de kwaliteiten en talenten die al aanwezig zijn.

Het steeds opnieuw realiseren van de verwachtingen en kunnen meebewegen met de continue veranderingen; vraagt om aandacht, onderhoud en het ervaren van evenwicht in alles wat wij doen….Dat is in essentie de basis van onze aanpak. ‘Succesvol zijn als organisatie of team’ is voor ons het duurzaam realiseren van en voortbouwen op, waar een organisatie in de basis voor staat, de organisatiedoelstellingen. Om te komen tot het realiseren van een duurzame toekomst speelt met name de menskracht een belangrijke rol. En juist daar ligt onze passie en toegevoegde waarde, het duurzaam ontwikkelen en leren van de medewerkers in een organisatie.

Onze 4 kernwaarden staan voor:
Beleving – De ontwikkel- en leerbereidheid en kwaliteit van de medewerkers spelen een dragende rol.
Bestaande krachten – Aanwezige kwaliteiten in mensen en middelen in de organisatie worden optimaal ingezet.
Bewegen – De intrinsieke motivatie en betrokkenheid van de medewerker om samen te komen tot het beoogde resultaat.
Bestendigen – Het ‘continue’ verankeren van gewenste resultaten.

Onze dienstverlening is te verdelen in 2 verschillende aandachtsgebieden:

Ontwikkelen en Ontwerpen: Leerlijnen en Leertrajecten op maat, Onboarding programma’s, Effectmetingen van Leerinterventies, Learning Journey’s, Train-de-Trainer/ Docent trajecten.

Opleiding en Organisatie advies: Coaching en Training van opleidingsadviseurs, Positioneren en Professionaliseren van Leren, Personaliseren van Leertrajecten, Opzetten en Implementeren van Opleidingsbeleid, Ontwikkelen van een Duurzaam opleidingsadvies.

Wij werken vanuit een unieke, op maat gemaakte en geïntegreerde aanpak. Vanuit onze brede ervaringen, wordt ieder advies of ontwerp afgestemd op de specifieke vraagstukken die binnen de organisatie spelen. De ‘return-on-investment’ komt voor uit deze geïntegreerde aanpak volgens de ABCDE-methode. Hoe wij dit realiseren?

Uniek: De dienstverlening doorloopt de ABCDE-methode: Organisatie Ambitie, Bewustwording, Communicatie, Doen en Uitvoering en Effect en Evaluatie. In deze methode staan de persoonlijke werkdoelen, de unieke kwaliteiten en talenten, de verbinding tussen mensen en de duurzaamheid centraal.

Voortraject: Onze begeleiding start met een voortraject. Wij willen de dienstverlening optimaal aan laten sluiten bij het vraagstuk dat in de organisatie speelt. Om dit te realiseren gaan wij het gesprek aan met diverse werknemers, managers en het MT en doen een onderzoek in de organisatie. Daarnaast ontvangen de medewerkers een vragenlijst (leeronderzoek). Aansluitend schrijven wij een ontwikkel- en of opleidingsadvies en stemmen de volgende stappen af met de opdrachtgever.

Uitvoering: In de uitvoering staan de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers centraal. In overleg wordt een afstemming gevonden voor de uitvoering van de implementatie. (uitvoering ontwerpen van een leerlijn, ontwikkelen van een onboarding, projectleiding enz.)

Afronding: Wij sluiten onze dienstverlening af met een borging  ontvangen de deelnemers een concrete borging in de organisatie. En een advies voor het verder realiseren van de organisatiedoelstellingen.

 

Alle gedrag is communicatie, en communicatie vindt continue plaats.. Ofwel: “Het is onmogelijk niet te communiceren”. (Watzlawick)